Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor boon.be

Op deze pagina vindt u de disclaimer van boon.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door NV Brouwerij Boon. Deze voorwaarden zijn geldig voor alle pagina's beschikbaar op boon.be, hier verder naar verwezen als 'de website' of 'boon.be'. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NV Brouwerij Boon is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij NV Brouwerij Boon.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.

Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met NV Brouwerij Boon te mogen claimen of te veronderstellen.

NV Brouwerij Boon streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. NV Brouwerij Boon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Minimum leeftijd

Deze website geeft een overzicht van onze bieren. Wij stellen de website ter beschikking aan ieder die de wettelijke leeftijd voor het consumeren van alcohol bereikt heeft. Deze minimum leeftijd is afhankelijk van de regio van de bezoeker.

Privacy

Wij hebben recpect voor de privacy van onze bezoeker. In overeenkomst met de algemene verordening gegevensverwerking hebt u het recht om het gebruik van cookies te weigeren. Meer informatie kan u vinden onder privacybeleid.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van boon.be op deze pagina.